Museum Psychiatrie Venray

HomePsychiatrieHet museumActueelCollectieContact

Het museum

Verzamelen is liefdewerk, dat ontstaat uit betrokkenheid. Of anders gezegd: je kunt
oude spullen gewoon weggooien maar je kunt ze ook behoeden voor vernietiging en
ze opbergen op je eigen zolder.

In de zestiger jaren van de vorige eeuw voelden een drietal verpleegkundigen, de heren J. Roodbeen, H. Bloemen en L. Dirkx, zich betrokken bij het erfgoed van ’ Het Gesticht ’, het psychiatrisch centrum voor mannen Sint Servatius in Venray.
Onafhankelijk van elkaar verzamelden zij vrijwel alles wat in de loop der jaren werd vervangen door betere, modernere varianten.

Ook een medewerker van de Facilitaire Dienst, P. Versteegen, had dat gevoel voor geschiedenis en de museale waarde van afgedankte objecten. Omdat hij toegang had tot alle vertrekken van het instituut konden mede daardoor veel spullen worden gered.
De verzameling afgeschreven objecten werden opgeslagen in de leeg staande varkensstallen achter de voormalige boerderij van Sint Servatius.

In 1977 brengen de heren hun unieke verzameling bijeen in de breviergangen van de
kapel van Sint Servatius.

Op 27 mei 1977 opent de toenmalige staatssecretaris van Volksgezondheid, Jo Hendriks, officieel het Museum van de Psychiatrie.

Op 26 oktober 1984 wordt op Sint Anna, het psychiatrisch centrum voor vrouwen in
Venray, op initiatief van enkele Zusters van Liefde, ook een museum geopend.

In 1976 fuseren de instituten Sint Anna en Sint Servatius en gaan verder onder de naam Psychiatrisch Centrum Venray, reden waarom in 1997 het museum van Sint Anna wordt opgeheven en de collectie wordt toegevoegd aan het museum van Sint Servatius.

Wanneer de initiatiefnemers in de jaren negentig stoppen met werken, komt het Museum van de Psychiatrie tot volle bloei. De vrijwilligersgroep groeit uit tot ruim 25 personen, bijna allemaal oud-medewerkers van het instituut. 
Kapel met koorgang waarin het museum in 1977 werd ondergebracht en
waar we vanaf 1 mei 2017, na de nodige verhuizingen weer terug zijn.
 

Door de jaren heen komen vele bezoekers af op de unieke verzameling. Zij zijn verbaasd en verrast over het grote aantal foto’s, religieuze voorwerpen, historische documenten, kunstwerken gemaakt door patiënten en een groot aantal tot de verbeelding sprekende museale stukken zoals de dwangbuis, het spanlaken, hersenen en het elektroshockapparaat.
Maar bovenal genieten ze van de verhalen van de rondleiders. Anekdotisch, informatief, grappig,

In de afgelopen jaren is het museum vanwege de verbouwing van de kapel en vroegere keuken tot Dienstencentrum, een aantal keren moeten verhuizen.

Vanaf 1 mei 2017 kunt u ons weer vinden in de koorgangen rond de vroegere kapel op het terrein van Vincent van Gogh.

 

 

▲  Naar boven
 

© 2012 - 2021 Museum Psychiatrie Venray

All rights reserved